Vůbec první HD záznam buňky pohybující se živým organismem!

Nově vyvinutá technika vyniká v zachycování 3D snímků buněk v jejich přirozeném prostředí. Výzkumníci učinili průlom v zobrazování, který jim umožňuje zachytit 3D záběry buněk, které dělají své věci v těle – a nemusí to vypadat tak, jak jste si představovali.

Buňky na povrchu ryb působí jako voda na čelní sklo auta, zastiňují a rozptylují jakékoli světlo, které se jimi snaží proniknout. Čím dále se díváte do organismu, tím horší je zkreslení.

Imunitní buňky v perilymfatickém prostoru vnitřního ucha několika embryí zebrafish 80 hpf zobrazující: MIP pohled na dvě imunitní buňky (oranžové), z nichž jedna pohltila částice dextranu (modrá).

Před a po AO plus dekonvoluce pro 438 časových bodů ve 13 sekundových intervalech; objem vykreslený pohled v jiném embryu. Zobrazuje migrující imunitní buňku a dělící se endoteliální buňku; a sledování polohy a rychlosti imunitní buňky ve třetím embryu (srov. obr. 6E, F, obr. S13-15).