Jak funguje motor vrtulníku?

Turbohřídelový motor funguje jako hnací síla moderních vrtulníků. Používají se také k výrobě energie a lodnímu pohonu! Toto video názorně a logicky ilustruje vnitřní fungování turbohřídelových motorů.

Turbohřídelový motor je forma plynové turbíny, která je optimalizována tak, aby produkovala výkon hřídele spíše než proudový tah. Koncepčně jsou turbohřídelové motory velmi podobné turbojetům, s dodatečnou expanzí turbíny, která odebírá tepelnou energii z výfukových plynů a převádí ji na výkon výstupního hřídele.

Jsou ještě více podobné turbovrtulovým motorům, pouze s malými rozdíly a jeden motor se často prodává v obou formách. Turbohřídelový motor může být tvořen dvěma hlavními částmi: „plynový generátor“ a „výkonová část“.

Plynový generátor se skládá z kompresoru, spalovací komory se zapalovači a palivovými tryskami a jednoho nebo více stupňů turbíny. Výkonová část se skládá z přídavných stupňů turbín, redukčního systému a hřídelového výstupu. Generátor plynu vytváří horké expandující plyny pro pohon výkonové části.